Dette kan vi bidra med

Transport av diverse stykkgods.

Vi transporterer alt som går inn i en varebil utenom farlig gods. Vi har utstyr for sikker frakt av motorsykler, og transporterer etter kundens ønsker det de måtte ønske.

Avfallshåndtering

Vi henter og transporterer ditt avfall til godkjent avfallsdeponi hvor det også blir sortert i henhold til krav.

Flyttelass.

Vi har erfaring i frakt av flyttelass på en sikker og skånsom måte. Alt blir godt ivaretatt og stablet på en trygg måte i lasterom. Alt gods er forsikret under transport.

Dødsbo

Vi kan tømme og rydde dødsbo på forespørsel. Pris vil være avhengig av størrelse på den enkelte jobb og hvor mye som må kjøres til avfallsdeponi evt andre løsninger. Vask/ rengjøring kan formidles hvis ønskelig

For andre ønsker/ henvendelser ta kontakt så hjelper vi deg!

unsplash