Priser. 

Pris vil avhenge av volum og vekt på det som skal fraktes samt hvor langt det skal fraktes.

Ukedager etter kl 18 25 % tillegg, lørdager 40 % og søndager 100 % tillegg.

For korrekt pris ta kontakt.


Alle priser er inkludert godsansvarsforsikring. Vi bistår gjerne med inn og utbæring der det er ønskelig.

For beregning av volum ved spesielt flyttelass kan følgende lenke være nyttig:


https://www.flytting.no/volumkalkulator


Stykkgods

Pris på forespørsel avhengig av volum, vekt og distanse

Frakt av avfall

Frakt av avfall til godkjent avfallsdeponi har en minstepris på 1500 inkl mva som inkluderer 2 timer ved lokaloppdrag i Tromsø. Transporttid til og fra firma er inkludert i tiden. Eventuell kostnad ved avfallsdeponi vil komme i tillegg

Flyttelass

1000kr per m3 inkl mva inntil 50 mil

1300kr per m3 inkl mva inntil 75 mil

Over 75 mil 1500 kr per m3 inkl mva

Dødsbo

Pris på forespørsel avhengig av volum og arbeid som ønskes utført

unsplash